Om oss

Vi är ett familjebolag som jobbar med fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning. Vi är verksamma i hela Sverige och vill se de orter som vi verkar i som våra hemmamarknader.  Vi driver projekt själva men är inte främmande för samarbetspartners när det är positivt för projektet. Några av våra tidigare och nuvarande samarbetspartners är Skandinavian Property Development AB, Axfast AB, Möller & Partner AB, Mats Modén Arkitekter AB och Svenska Vårdfastigheter AB.

 

Vår historia

KIAB fastigheter AB är ett familjebolag som verkat med fastigheter under lång tid. Vår fastighetshistoria går tillbaka till 1887 då delar av familjen utvandrade till Nebraska och köpte jordbruksmark. Under 1940 såldes egendomen i USA och man investerade i ett antal hyresfastigheter i Sverige. I vår nuvarande form har vi arbetat med förädling och utveckling av fastigheter sedan 1990-talet.

 

Samhällsansvar

Vårt samhällsansvar återfinns främst i sponsring av ändamål som vi känner något extra för. Under åren har vi bland annat sponsrat Fredrik Nyberg professionell utförsåkare i Svenska skidlandslaget, Saltsjöbadens GK samt lokala idrottslag (fotboll, gymnastik, tennis). Idag är vi stolta sponsorer av Hammarby Fotboll. Vidare stödjer vi olika organisationer som Hjärt och Lungfonden, Barncancerfonden, Plan Sverige, Dövas riksförbund, Småföretagarnas riksförbund med flera.

 

Miljöpolicy

Vår verksamhet skall styras av ett aktivt miljöengagemang och ständiga förbättringar. Målet med vårt miljöarbete är att miljöhänsyn skall tas i alla beslut i organisationen och att verksamheten inriktas mot minsta möjliga miljöpåverkan och förebygga föroreningar. Vi ska vara väl insatta i tillämplig miljölagstiftning och säkerställa att den följs. Vid så väl nybyggnation som vid förvaltning strävar vi efter att använda den senaste tekniken och kunskapen inom miljöområdet. Genom ett hållbart synsätt minskar vi verksamhetens miljöpåverkande faktorer. Det är företagsledningen och alla medarbetares gemensamma ansvar att denna miljöpolicy följs.

 

Vi skall:

 

   -minimera användningen av miljöfarliga ämnen i vår verksamhet.
   -kontinuerligt arbeta med att minska energianvändningen i våra fastigheter.
   -prioritera användandet av förnyelsebar energi i våra fastigheter.
   -förbättra hushållningen med material och energi samt tilse att alla restprodukter lämnas till återvinning då det är möjligt
   -öka personalens kompetens i miljöfrågor genom utbildningar
   -verka för en arbetsmiljö som främjar trivsel, inflytande, personlig utveckling och säkerhet inom alla områden
   -ställa krav på våra leverantörer och prioritera dem som erbjuder produkter och lösningar som gynnar en ekologiskt hållbar utveckling.

   

   

  Framtiden

  Vår vision är att verka för att bygga upp och öka vårt bestånd av fastigheter. Ett byggnadsprojekt tar lång tid att förverkliga. Från idé till inflyttning kan det i vissa fall ta upp till 10 år. KIAB arbetar långsiktigt med cirka 15 projekt och fyller på med fler allteftersom idé och marknad dyker upp. Samarbetet med stadsbyggnadskontor för upprättande av detaljplaner, överklaganden och till sist byggproduktion är betydelsefullt. Resultatet måste bli mycket bra och tillfredsställa kunder och slutanvändare. Fastigheter som vi själva utvecklat ligger oss självklart extra nära. Vi trivs mycket bra med att vara hyresvärd och har oftast för avsikt att behålla våra fastigheter givet att vår organisation klarar av att förvalta dessa på ett ekonomiskt hållbart sätt.