Som förvaltare till Eskulapen 1 rustade vi upp vårdcentralen samt gruppboendet. Det gjordes dessutom mindre ombyggnationer enligt önskemål från hyresgäst. Därefter uppförde vi ett fint och modernt vård– och omsorgsboende med 54 lägenheter inom befintlig fastighet.
Byggnaden är omringad av en stor och skyddad utemiljö med tillgång till både utegym och växthus, vilket sätter en guldkant i vardagen hos många av de boende.

Idag ägs fastigheten av Hemsö som omsorgsfullt förvaltar den vidare.

ESKULAPEN

  • År: 2015
  • Beställare: Landstinget Sörmland, Eskilstuna Kommun, Achima Care, Attendo.
  • Storlek: ca 5834 m2
  • Lokalslag: Vårdcentral, dagverksamhet, vård– och omsorgsboende och ett Lss-boende.
  • Fas: Färdigställt
  • Ort: Eskilstuna
  • Fastighetsbeteckning: Eskulapen 1
  • Arkitekt: ENTER Arkitektur