I Norrtälje kommun – hjärtat i Roslagen – har vi uppfört fyra LSS-fastigheter. Bostäderna är tillgänglighets anpassade och utformade så att de boende får så bra levnadsvillkor som möjligt. Målet är att alla boende ska känna sig som hemma när de kommer dit och att de lyckas klara sig så gott de kan på egen hand.

FUNKTIONEN

  • År:
  • Beställare: Norrtälje Kommun
  • Storlek: ca 2100 m2
  • Lokalslag: Bostäder
  • Fas: Färdigställt
  • Ort: Norrtälje
  • Fastighetsbeteckning: Tälje 3:325, Dalby 19, Hemmet 9, Lärjungen 2
  • Arkitekt: Martin Simonsson, JPS-konsult