Med stor vikt på funktion och tillgänglighet har vi uppfört detta fina vård– och omsorgsbostäder i modern tappning med 54 lägenheter. Boendet kommer att drivas av Attendo med inriktningen Kultur och Nöje.
Boendet är kostnadseffektivt uppfört med låga omkostnader och kommer att certifieras enligt ”Miljöbyggnad Silver”.

Idag ägs fastigheten av Hemsö som omsorgsfullt förvaltar den vidare.

HANTVERKAREN

  • År: 2017
  • Beställare: Attendo
  • Storlek: ca 4000 m2
  • Lokalslag: Vård – och omsorgsboende
  • Fas: Färdigställt
  • Ort: Södertälje
  • Fastighetsbeteckning: Hantverkaren 2
  • Arkitekt: ENTER Arkitektur