I stadsdelen Rosengården planerar vi att uppföra ett kvarter innehållande 80 vård– och omsorgslägenheter, trygghetsbostäder, vanliga bostäder samt lokaler för butiker. Ett perfekt komplement till de funktioner som finns på platsen idag i form av bibliotek, livsmedelsbutik, apotek och vårdcentral.
Rosengården består till stor del av flerfamiljshus och ligger i närheten av Olympiaområdet samt Filbornabadet, vilket innebär fina möjligheter till motion, simning och promenader.

KV. NYPONROSEN

  • År: 2019
  • Beställare: Vardaga, m.fl
  • Storlek: ca 10 000 m2
  • Lokalslag: Vård – och omsorgsboende, gym, smålägenheter
  • Fas:
  • Ort: Helsingborg
  • Fastighetsbeteckning: Nyponrosen 2
  • Arkitekt: ASCAPE – Arkitektur