Idag förvaltar vi Thorens förskola vars slutresultat blev över förväntan tack vare ett nära samarbete med Thoren Gruppen. Förskolan har sammanlagt sex avdelningar beläget mitt i utvecklingsområdet porslinskvarteren i Värmdö kommun. Kommunen planlägger för ca 500 hyresrätter i attraktiva Gustavsberg, där bostadsefterfrågan är stor. Totalt kommer det att bli fem kvarter i Porslinskvarteren, ett område som kräver sin förskola.

PORSLINSKVARTEREN

  • År: 2015
  • Beställare: Thoren Framtid
  • Storlek: ca 1000 m2
  • Lokalslag: Förskola
  • Fas: Färdigställt
  • Ort: Värmdö
  • Fastighetsbeteckning: Gustavsberg 1:317
  • Arkitekt: