Detta lugna trygghetsboende byggdes åt Motala kommun. Boendet innefattar sammanlagt 34 bostäder varav 27 av dessa är enrummare och resterande tvårummare.
Stort fokus låg på att skapa gott om gemensamhetsytor för de inneboende, vilket har lett till ett flertal sociala aktiviteter. En viktig aspekt för boendets trivsamhet.

TRYGGHETEN

  • År: 2015
  • Beställare: Motala Kommun
  • Storlek: ca 3530 m2
  • Lokalslag: Trygghetsboende, LSS Boende och kontor för hemtjänst
  • Fas: Färdigställt
  • Ort: Motala
  • Fastighetsbeteckning: Munken 4
  • Arkitekt: ENTER Arkitektur