Tillsammans med Tyresö och Nacka kommun utvecklade vi en efterlängtad Willys-butik – med det lilla extra. Butiken ingår i många Tyresöbors vardag. När vi förvärvade fastigheten såg vi de utvecklingspotentialer byggnaden hade – vilket ledde till att vi lyckades skapa en Willys-butik med grönt tak*.

Idag ägs fastigheten av SPP som omsorgsfullt förvaltar den vidare.

*Grönt tak är som byggnadsteknisk definition ett samlingsnamn för gräs– och sedumtak, tak med levande sådan växtlighet som takbeläggning.

VARDAGEN

  • År: 2013
  • Beställare: Willys
  • Storlek: 3200 m2
  • Lokalslag: Livsmedelsbutik
  • Fas: Färdigställt
  • Ort: Tyresö
  • Fastighetsbeteckning: Bollmoragården 4
  • Arkitekt: White Arkitekter