På Sandbyhovsgatan uppförs i dagsläget 54 fina vård– och omsorgsbostäder i modern tappning. Då det är aningen bullerutsatt i området, har vi jobbat med en O-liknande byggnadsform så att det blir en lugn och harmonisk boendemiljö. Norrköping är en av de kommuner som haft störst brist på vård– och omsorgsstäder. Därför ska det bli extra kul att få tillföra det här tillskottet till kommunen.

Byggnaden är kostnadseffektivt uppförd med låga omkostnader och kommer att certifieras enligt ”Miljöbyggnad Silver”

VIDABLICK

  • År: 2019
  • Beställare: Attendo
  • Storlek: ca 4000 m2
  • Lokalslag: Vård- och omsorgsboende
  • Fas: Kommande
  • Ort: Norrköping
  • Fastighetsbeteckning: Sandbyhov 33
  • Arkitekt: ENTER Arkitektur