På Regalskeppsvägen i Enköping byggs för tillfället 54 moderna vård– och omsorgsbostäder. Boendets inriktning blir Utevistelse & Trädgård då det bland annat kommer att finnas uppvärmda promenadslingor, grillplats, växthus och utegym strax utanför dörren.

Byggnaden är kostnadseffektivt uppfört med låga omkostnader och kommer att certifieras enligt ”Miljöbyggnad Silver”.

Bredsand

  • År:
  • Beställare:
  • Storlek:
  • Lokalslag:
  • Fas:
  • Ort:
  • Fastighetsbeteckning:
  • Arkitekt: