Stadsutveckling

Stadsutveckling handlar om att ta ett helhetsgrepp för ett område inom en stadsdel. Synonymt för vår stadsutveckling är att vi ser stor potential i förbättring till platsen. Projekten är komplexa och involverar flera parter. Genom stadsutveckling skapar vi nya förutsättningar för människor och företag att verka i det framtida området

Stadutveckling löten

Byggnad
Uppsala

I Uppsala kommun förvaltar vi ett stadsdelscentrum som vi – tillsammans med grannar och kommun – anser har stor potential till förbättring genom att bli ett nytt centrum.

Med stor erfarenhet och många angreppssätt i bagaget kommer KIAB lyfta det här området och göra det till ett centrum med levande bottenvåningar innehållande många viktiga servicealternativ.

Tillsammans med Aleris utvecklar vi bland annat en vårdcentral med fokus på hälsa och välmående där Bergsjöns vårdcentral varit en inspirationskälla.

År

2015

Ort

Uppsala

Fastighetsbeteckning

Löten 9:3

Lokalslag

Handel och vård

Framtida lokalslag

Handel, vård, bostäder, verksamheter, kontor, förskolor

Storlek

ca 30 000 m2

Stadutveckling Kista

Kista

I Kista, Stockholms stad, har vi förvaltat en förskola och en fritidsgård. Inom fastigheten har vi jobbat för en utveckling av området. Vi har planerat för ca 250 ungdomslägenheter och ca 125 hyresrätter, ny fritidsgård och ny förskola. Ett perfekt och efterfrågat inslag i Kista Science City som idag till stor del består av kontor.

Utvecklingsområdet, som vi i dagsläget bedömer som mycket gott, ligger i anslutning till Järvafältet och Kista Galleria samt tunnelbana.

År

2010

Ort

Stockholm

Fastighetsbeteckning

Anholt 1 & Ålborg

Lokalslag

Förskola & Fritidsgård

Framtida lokalslag

Bostäder, café, fritidsgård, LSS-boende och förskola

Storlek

ca 20 000 m2

Stadsutveckling Årsta

Årsta

Kvarteret Marman ligger intill knutpunkt Årstaberg. Här finns det goda kommunikationer i form av buss, tvärbana, pendeltåg samt närhet till europavägarna. Stadsdelen är för närvarande ett högaktuellt utvecklingsområde som det även planeras tunnelbana för i framtiden.

Vi på KIAB kommer vara delaktiga i Årstabergs utveckling och ambitionen är att göra området till en levande stadsdel med arbetsplatser, verksamheter och bostäder i blandade upplåtelseformer. Ett tryggare område med grönytor och grönområden istället för den industrimark som präglar Årstaberg i dagsläget.

År

2008

Ort

Stockholm

Fastighetsbeteckning

Marman 6 & 7 m.fl.

Lokalslag

Bostäder, verksamheter, kontor, gym, förskola

Storlek

ca 30 000 m2

Komma i kontakt

Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar