Om oss

Vi trivs i vår roll som byggherre och har en bredd i det vi utvecklar, allt från hotell, handel, hyreslägenheter och samhällsfastigheter 

Kiab Fastigheter

Vi är ett familjeföretag som jobbar med fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning. Vi är verksamma i hela Sverige och vill se de orter som vi verkar i som våra hemmamarknader.  Vi driver projekt själva men är inte främmande för samarbetspartners när det är positivt för projektet. Vi är specialister på förädling av fastigheter. Genom idé, förvärv, projektledning, finansiering, produktion och förvaltning ökar vi värde på mark och fastigheter över hela Sverige.

Idag

KIAB Fastigheter är verksamma i flertalet städer och orter i Sverige. Vi har en lång och gedigen erfarenhet inom fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning där enkla och smidiga samarbeten med våra kunder är prioritet. Vi trivs i vår roll som byggherre och har en bredd i det vi utvecklar, allt från hotell, handel, hyreslägenheter och förskolor. Vi jobbar noga med att se till att byggnaderna är placerade på lättillgängliga platser som gör fastigheten dynamisk i samhället.

KIAB Fastigheter jobbar entreprenöriellt och innovativt med små overheadkostnader. I vår verksamhet jobbar vi både med stora komplexa stadsutvecklingsprojekt samt mindre fastighetsutveckling. Ett urval kan ni se under fliken “Fastigheter & Projekt”.

KIAB Fastigheter arbetar med

Med arkitekter i framkant lyckas vi skapa arkitektoniskt tilltalande projekt med funktion och kundnöjdhet som största prioritet. KIAB Fastigheter jobbar gladeligen med företag som ser potentialen i ett samarbete. Samarbetet med stadsbyggnadskontor för upprättande av detaljplaner, bygglov och till sist byggproduktion är betydelsefullt. Resultatet måste bli mycket bra och tillfredsställa kunder och slutanvändare. Fastigheter som vi själva utvecklat ligger oss självklart extra nära. Vi trivs mycket bra med att vara hyresvärd.

Hållbarhet, miljö & samhällsansvar

För oss hänger samhällsansvar och fastigheter ihop. Genom att jobba med förbättringar av medborgarens stad har vi en positiv påverkan på samhället. Vi strävar alltid efter att förbättra vistelsemiljön med våra projekt och fokus ligger på att skapa dynamiska, trygga och mer tilltalande miljöer. 

Genom att främja förnyelsebara material och bygga energisnåla byggnader minskar vi påverkan på miljön både under uppförande och de 100 år som huset kommer brukas. Vi har som mål att certifiera nybyggnader i så stor utsträckning som möjligt med senaste upplagan av miljöbyggnads betyg silver. 

Vårt samhällsansvar återfinns även i sponsring av ändamål som vi känner något extra för. Vi stödjer olika organisationer som Hjärt och Lungfonden, Barncancerfonden, Plan Sverige, Dövas riksförbund, Småföretagarnas riksförbund med flera.

Vår historia

Vi har verkat med fastigheter under lång tid. Vår fastighetshistoria går tillbaka till 1887 då delar av familjen utvandrade till Nebraska och köpte jordbruksmark. Under 1940 såldes egendomen i USA och man investerade i ett antal hyresfastigheter i Sverige. I vår nuvarande form har vi förädlat fastigheter sedan 1998.

Imorgon

KIAB Fastigheters ambition är att vara en aktiv deltagare i den framtida samhällsutvecklingen. KIAB arbetar långsiktigt med cirka 15 projekt och fyller på med fler allteftersom idé och marknad dyker upp. Vi kommer fortsätta jobba med fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning under lång tid framöver och bygger successivt upp vårt bestånd av fastigheter.

Komma i kontakt

Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar