Eskulapen

Projekt

Eskulapen

Som förvaltare till Eskulapen 1 rustade vi upp vårdcentralen samt gruppboendet. Det gjordes dessutom mindre ombyggnationer enligt önskemål från hyresgäst. Därefter uppförde vi ett fint och modernt vård– och omsorgsboende med 54 lägenheter inom befintlig fastighet.
Byggnaden är omringad av en stor och skyddad utemiljö med tillgång till både utegym och växthus, vilket sätter en guldkant i vardagen hos många av de boende.

Idag ägs fastigheten av Hemsö som omsorgsfullt förvaltar den vidare.

År

2015

Titel

Eskulapen

Storlek

ca 5834 m2

Lokalslag

Vårdcentral, dagverksamhet, vård– och omsorgsboende och LSS-boende

Fas

Färdigställt

Ort

Eskilstuna

Fastighetsbeteckning

Eskulapen 1

Hyresgäst

Landstinget Sörmland, Eskilstuna Kommun, Achima Care, Attendo

Arkitekt

ENTER Arkitektur