Jordnära

Jordnära

Jordnära

Idag förvaltar vi butiken Granngården som ligger beläget på södra delen av Värmdö köpcentrum i Mölnviks handelsområde strax intill bygghandel och livsmedelsbutik. Granngården erbjuder allt för det jordnära livet. Tillsammans har vi utvecklat butiken från råmark till butik, med tillhörande kontor, väl genomtänkt lager och en omfattande utegård.

Värmdö är en kommun i Stockholms skärgård som under många år haft kraftig befolkningsökning. Kommunen är dessutom berikad med vacker natur och rikt djurliv.

År

2006

Titel

Jordnära

Storlek

1300 m2

Lokalslag

Butik

Fas

Färdigställt

Ort

Värmdö

Fastighetsbeteckning

Ösby 1:357

Hyresgäst

Granngården AB

Arkitekt

Gullcon