Mölnvik

Mölnvik

Mölnvik

Tack vare en god idé och ett gott samarbete med Värmdö kommun arbetade vi fram en väl genomtänkt plan till södra delen av Värmdös köpcentrum innehållande handel, friskvård och verkstad.
Köpcentret har blivit en omtyckt mötespunkt som fyller kommunens behov av gemenskap, lunchträffar, shopping och träningsmöjligheter.

År

2006

Titel

Mölnvik

Storlek

ca 15 000 m2

Lokalslag

Butik, Gym och industri

Fas

Färdigställt

Ort

Värmdö

Fastighetsbeteckning

Ösby

Beställare

Värmdö kommun

Arkitekt

Wåhlin arkitekter