Färdigställande av 54 vård- och omsorgsbostäder i Norrköping.