Tryggheten

Projekt

Tryggheten

Detta lugna trygghetsboende byggdes åt Motala kommun. Boendet innefattar sammanlagt 34 bostäder varav 27 av dessa är enrummare och resterande tvårummare.
Stort fokus låg på att skapa gott om gemensamhetsytor för de inneboende, vilket har lett till ett flertal sociala aktiviteter. En viktig aspekt för boendets trivsamhet.

År

2014

Titel

Tryggheten

Storlek

ca 3530 m2

Lokalslag

Trygghetsboende, LSS Boende och kontor för hemtjänst

Fas

Färdigställt

Ort

Motala

Fastighetsbeteckning

Munken 4

Hyresgäst

Motala Kommun

Arkitekt

ENTER Arkitektur