Vardagen

Läs mer om vår projekt

Vardagen

Vardagen

Tillsammans med Tyresö och Nacka kommun utvecklade vi en efterlängtad Willys-butik – med det lilla extra. Butiken ingår i många Tyresöbors vardag. När vi förvärvade fastigheten såg vi de utvecklingspotentialer byggnaden hade – vilket ledde till att vi lyckades skapa en Willys-butik med grönt tak*.

Idag ägs fastigheten av SPP som omsorgsfullt förvaltar den vidare.

*Grönt tak är som byggnadsteknisk definition ett samlingsnamn för gräs– och sedumtak, tak med levande sådan växtlighet som takbeläggning.

År

2013

Titel

Vardagen

Storlek

3200 m2

Lokalslag

Livsmedelsbutik

Fas

Färdigställt

Ort

Tyresö

Fastighetsbeteckning

Bollmoragården 4

Beställare

Willys

Arkitekt

White Arkitekter